Jataka Tales ג'אטאקה


סיפורי ג'אטאקה הם במקור משלים הודיים דידקטיים, האמורים ללמד
מוסר, יושר וכללי התנהגות אחרים. ברובם הם שייכים למסורת
בודהיסטית והדמויות המופיעות בהם אמורות לתאר גלגולי העבר השונים
.של בודהא
מעל חמש מאות משלים נכתבו בלשון פאלי
.כנראה עוד במאה הרביעית לספירה
.הנוסח המובא כאן הוא עיבוד של חלק מהסיפורים על ידי אללן ס. בביט.
הוא מכיל שמונה עשר משלים עם ציורי צלליות של אלסוורת יונג
1912-וראה אור ב
.פליקס אדלר, פילוסוף ומחנך יהודי ידוע כתב הקדמה למהדורה זו
קובץ נוסף של סיפורי ג'אטאקה יצאה עשר שנים מאוחר יותר

:ואלה הסיפורים

שחורי של סבתא
ריב החוגלות
הצב שלא הפסיק לדבר
מדוע הינשוף לא נבחר למלך העופות
מידת האורז
השפן הפחדן
השור שזכה בתחרות
השור והחזיר
הקוף והתנין
הצבי
איך הצב הציל את חייו
פיל פני הנערה
הפיל הלבן
הסרטן והאנפה
הסוחר הטוב מסרי
הסוחר החכם והסוחר הטיפש
הנסיכים ושדון המים
במדבר


Last updated: October 16, 2005