אגדות אירלנד

אסף ממקורות שונים
תרגם והדפיס
יוחנן


אני קורא ספרים
,ספרי ילדים מארצות שונות
מתורגמים, ערוכים ומודפסים ע"י יוחנן דביר
סידרה לזכרו של
(1975-1954 )אסא דביר
2004 להבות הבשן


אגדות אירלנד

אלה אגדות אחדות מהרבות המסופרות באירלנד בערבי חורף
ארוכים. לשונן עממית ופשוטה למדי ומופיעות בהן דמויות של ממש
עם תכונות החכמה, הקמצנות, הרשעות ואומץ לב, אך גם דמויות
דמיוניות כמו מכשפות, רוחות רפאים וגם הדמויות המוזרות
."העוזרות בשעת הצרה, לפרצ'און "העם הטוב
לעתים קרובות המספרים בעצמם האמינו בקיום הייצורים הדמיוניים
.האלה ותארו אותם בקווים ברורים כמו דמויות אמיתיות
שפת הסיפורים היא אנגלית, כפי שהיא מדוברת היום באירלנד, אך
היא מושפעת מאוד מהניבים הקלטיים כפי שהיו מקובלים שם עוד
.לפני שנים

:וזה סדר האגדות בספר

הדבורה, הנבל העכבר והמקק
הודדן ודודדן ודונלד או'ניארי
החייט הזריז
דונל העשיר ויאקי העני
הסוס השחור
מניס הטוחן
קונל ודונל וטאיג
פליישם
שדה דרדרים
תיק האור של המכשפה

Last updated: September 5, 2004