sefer-li

ר.קיפלינגסתם סיפורים

עם ציורים מאת המחבר

תרגם יוחנן דביר
עבור הנכדות, דנה, שירז ורונה"סידרה "אני קורא ספרים
לזכרו של
(1975-1954) אסא דביר

1997 להבות הבשן

2004 מהדורת אינטרנט


( 1936 - 1868) רודיארד קיפלינג

:אלה הם הסיפורים שבספר

על גרונו של הלוויתן


איך צמחה הדבשת לגמל


שיר על איש-קנגורו-הזקן


איך ניתן עור עבה לקרנף


איך הנמר קיבל את חברבורותיו


החתול שפסע לבדו


הפרפר שרקע ברגלו


הפילון הצעיר
Last updated: September 7, 2004