התאומים מהולנד

כתבה וציירה לוסי פיץ' פרקינס

תרגם וערך יוחנן דביר

אני קורא ספרים
,ספרי ילדים מארצות שונות
מתורגמים, ערוכים ומודפסים ע"י יוחנן דביר
סידרה לזכרו של
(1975-1954 )אסא דבירעל הספר

ספר זה שייך לסדרה גדולה של "ספרי תאומים" שכתבה וציירה
. (1937-1865) הסופרת האמריקאית לוסי פיץ' פרקינס
,בסדרה זו היא הכינה ספרים רבים על תאומים מארצות שונות
.על חייהם, סביבתם, תלבושתם והמנהגים המקובלים בארצם
התאומים מהולנד" הוא הספר הראשון בסדרה והוא יצא לאור"
.1911 בשנת
,אחריו יצאו ספרים על תאומים מבלגיה, איטליה, ספרד
אמריקה, מקסיקו, צרפת, יפן, אירלנד, שוויץ ועוד, ואפילו על
תאומים מספרטה שביוון העתיקה ומתקופה המערות
.הפרה-היסטורית
בכל הספרים, פרט לאחד, מסופר בזוג בן ובת, ורק בספר על
.התאומים הספרדים מסופר על שני בנים
כל הספרים כתובים במקור באנגלית, ובחלקם ניתן להוריד אותם
.מאתרי אינטרנט השונים, העוסקים בספרות הילדים
רשימה של ספרי תאומים עם תאור מפורט של התוכן ניתן למצוא
:באתר
http://www.angelfire.com/az/ladybecca/twins.html

,הספרים על תאומי ספרטה שביוון העתיקה, יפן, מערות
1968-1964 אסקימוסים ואינדיאנים תורגמו לעברית בשנות
.אך בחנויות כבר לא ניתן להשיג את הספרים האלה
,1938 לא מצאתי תרגום של תאומי הולנד לעברית, אך בשנת
בווילנה שבליטה יצא הספר הזה בשפת יידיש, והוא נמצא
בספריה הלאומית בירושלים, יחד עם תרגום ליידיש של הספר על
.תאומי מערות
אני מקווה שתמצאו עניין בסיפורים אלה ובציורים היפים, למרות
.שהספר נכתב עוד הרבה שנים לפני שאתם, ואפילו אני נולדנו

סבא יוחנן

2004 להבות הבשן אפריל
קיט וקאט
זו התמונה של קיט וקאט. הם תאומים והם חיים בהולנד. קיט
.הוא הבן וקאט היא הבת
כמובן ששמותיהם האמיתיים אינם קיט וקאט. הם למעשה
כריסטופר וקטרינה. אבל הרי השמות הארוכים האלה לא יתאימו
:לזוג קטן כזה של תאומים. לכן האמא שלהם הגברת ודדר אמרה
אי-אפשר לקרוא להם כריסטופר וקטרינה עד שלא יגיעו למטר"
".וחצי גובה לפחות
זה לוח זמן רב לגדול עד מטר וחצי. אמנם התרנגולות וגורי
הכלבים וחתולים גדלים מהר מאוד, אך לא כך ילדים. קיט וקאט
אכלו הרבה ארוחות בוקר, ושחקו במשחקים רבים וחי באושר
ובשמחה בזמן שגדלו כדי להתאים לשמותיהם האמיתיים. על כמה
.מהחוויות שלהם אספר כאן


:הסיפורים

היום בו הלכו לדוג
לשוק עם אבא
1 עוזרים לאמא
2 עוזרים לאמא
ביום חג
בעיות עם עגלת החלב

Last updated: October 7, 2005