רותי סמרטוטי
כתב ואייר
ג'וני גרואל

הקדמה והקדשה
מבוא
:ואלה ההרפתקאות

רותי סמרטוטי לומדת איך להתנהג
רותי רותי סמרטוטי והכביסה
רותי סמרטוטי והעפיפון
רותי סמרטוטי מצילה את פידו
רותי סמרטוטי והצבע
רותי סמרטוטי מטיילת בנחל
רותי סמרטוטי והבובות החדשות
רותי סמרטוטי והחתולים
רותי סמרטוטי והפיות
רותי סמרטוטי והתרנגולות
רותי סמרטוטי והעכבר
רותי סמרטוטי ואחיותיה החדשות
Last updated: October 30, 2006