שלוש אגדות גרמניות

1902 משנת

עץ הפרי
הסנדלר העליז
איך השוואבים צדו ירח ושמש

Last updated: October 30, 2005