ילדים מציירים אגדות

אלה אגדות שאספה אחת המחנכות בארה"ב
והזמינה ילדים בני שש עד עשר להוסיף להם ציורים
:להלן הסידרה הראשונה


הבעל שנשאר בבית
הדג המדבר
הדלעת בכד
הנפח ואיש המתכת
עלי קוגליה וכד הזהב
בפרוטה אחת
הנמר הלבן
עוגת תפוחים
באבא יאגה
קולו של זחל

Last updated: April 25, 2005