תרנגול, עכבר
ותרנגולת קטנה
אדומת נוצה

איורים פ.ב.פיט

סיפור לפי פ.ל'פיברה1 חלק
2חלק
3חלק

Last updated: September 12, 2004