הצייד כאריבו

חמש אגדות מזרח

אסף ועיבד ברוסית
א. בינדרוב

תרגם מהוצאה פולנית של הספר
(2004-1947) אדם קימלשלושה אחים ופרי
הצייד כאריבו
הצעיר ואמו של נשר
בן העני
שלושה סיפורי חיים


11 אדם קימל עלה ארצה מפולין בגיל
.הוא אהב את הסיפורים ותרגם אותם עבור נכדיו
.הסיפורים הועמדו לרשות האתר על ידי בנו אייל

Last updated: January 17, 2005