אגדות אירלנד
קובץ שני

אסף ג'וסף ג'קובס
איורים ג'ון באטן
1892 פורסם לראשונה בשנת

מכשפות, פאייות, ענקים, מלאכים ויפהפיות, כל
,אלה מופיעים באגדות העם הקלטי העתיק
.שצאצאיו חיים היום באירלנד.במשך הזמן אוסיף עוד אגדות לקובץ זה
.אנא בדקו מדי פעם כדי לקרוא אגדות נוספות

יוחנן

קונל צהב-הטופר
הרועה ממידדבאי
מכשפות בעלות קרניים
גוליש
עץ-זהב ועץ-כסף
קונלה והפייה היפה
האווז של המלך או'טול
ג'ק וחבריו
מונכאנאר ומינכאנאר
הנער בעל עור התיש
מעשה במספר סיפורים
Last updated: December 20, 2005